Skip to content Skip to footer

Wdrożenie wyników prac badawczo – rozwojowych w Firmie Handlowo – Usługowej PFO Przemysław Rudak

Celem projektu jest wdrożenie w działalności gospodarczej Wnioskodawcy wyników prowadzonych samodzielnie prac badawczo-rozwojowych dotyczących nowego procesu produkcyjnego pozwalającego na wytworzenie szlifowanych dwustronnie płyt fornirowanych o niestandardowych wymiarach.

Planowane efekty projektu:

– wprowadzenie na rynek nowych produktów – szlifowanych dwustronnie płyt fornirowanych o niestandardowych wymiarach: długość: 3050-3400 mm i szerokość do 2100 mm oraz udoskonalonych produktów,

– wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w aspekcie procesowym: dwustronne szlifowanie wielkogabarytowych płyt,

– poszerzenie rynku zbytu na kraje europejskie,

– zwiększenie możliwości produkcyjnych zakładu,

– utworzenie nowych, trwałych miejsc pracy,

– zwiększenie przychodów ze sprzedaży,

– rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwie.

Firma PFO zakłada także osiągnięcie następujących celów jakościowych:

– postrzeganie przez odbiorców jako firmy zaawansowanej technologicznie, oferującej produkty na najwyższym światowym poziomie,

– zwiększenie poziomu zadowolenia klientów z oferty i produktów przedsiębiorstwa,

– zwiększenie doświadczenia w zakresie prac B+R, wdrażania innowacji i wprowadzania na rynek nowych innowacyjnych wyrobów.

Całkowita wartość projektu: 1 302 349,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 878 820,60 zł